CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Insert Pin Base

Base Insert sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng

sản phẩm mẫu đang áp dụng tại nhà máy sản xuất FPCB

Carrier SMT

Thiết kế, gia công Carrier theo yêu cầu của khách hàng

Bonding JIG

Thiết kế, chế tạo JIG bôi keo theo yêu cầu của khác hàng

CNC Milling

Gia công CNC theo yêu cầu và bản vẽ khách hàng