JIG & SOCKET PINBLOCK

EQV - [EQ VINA CO., LTD]

Featured Products

Sảm Phẩm Nổi Bật

Design, process Pinblock according to customer's request

Thiết kế, gia công Pinblock theo yêu cầu của khách hàng

Design and manufacture on-demand machines

Thiết kế chế tạo máy theo yêu cầu

Design and manufacture JIG

CNC Milling, CNC Turning

JIG Chuyển Động Thông Minh Tùy Chỉnh

Hỗ Trợ Dán Tape Vào Linh Kiện 1 Cách Nhanh Chóng

Design and manufacture JIG

CNC Milling, CNC Turning

Thiết kế chế tạo JIG, gia công cơ khí CNC

Check Tension

Functions Test

Function Test PCB

Press JIG

Bàn Trượt X-Y Cho Kính Hiển Vi

Precision mechanical processing according to customer requirements

Gia công cơ khí chính xác theo yêu cầu của khách hàng

Metal Mask

Cabinet

Work Table

PCB For Pinblock

Business principles

Nguyên Tắc Kinh Doanh

Towards quality products is customer satisfaction

Occupational safety and environmental protection


Hướng tới sản phẩm chất lượng là sự hài lòng của khách hàng

An toàn lao động và bảo vệ môi trường