JIG & SOCKET PINBLOCK

EQV - [EQ VINA CO., LTD]


Featured Products

Sảm Phẩm Nổi Bật

Design and manufacture specialized presses

Thiết kế, sản xuất máy ép chuyên dụng

Good Price (Giá Tốt)

HYOSUNG - SPRING PRESS

HYOSUNG - SPRING PRESS

HYOSUNG - SPRING PRESS

HYOSUNG - SPRING PRESS

Design, process Pinblock according to customer's request

Thiết kế, gia công Pinblock theo yêu cầu của khách hàng

Design and manufacture on-demand machines

Thiết kế chế tạo máy theo yêu cầu

Design and manufacture JIG

CNC Milling, CNC Turning

JIG Chuyển Động Thông Minh Tùy Chỉnh

Hỗ Trợ Dán Tape Vào Linh Kiện 1 Cách Nhanh Chóng

Design and manufacture JIG

CNC Milling, CNC Turning

Thiết kế chế tạo JIG, gia công cơ khí CNC

Check Tension

Functions Test

Function Test PCB

Press JIG

Bàn Trượt X-Y Cho Kính Hiển Vi

Precision mechanical processing according to customer requirements

Gia công cơ khí chính xác theo yêu cầu của khách hàng

Metal Mask

Cabinet

Work Table

PCB For Pinblock

Business principles

Nguyên Tắc Kinh Doanh

Towards quality products is customer satisfaction

Occupational safety and environmental protection


Hướng tới sản phẩm chất lượng là sự hài lòng của khách hàng

An toàn lao động và bảo vệ môi trường

VISION & MISSION

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

With the desire to be a reliable partner of our customers. We are constantly listening, cultivating and learning.


Vision: Building a quality management system, supporting industry ecosystem, industrial automationand mechanically processed

products with high precision, meeting international and global standards.


Mission: Continuously promote the development of the supporting industry, CNC machiningprecision mechanics,

machine building and industrial automation of Vietnam.

With the heart and mind of Vietnamese people, constantly learning, exploiting, innovating and creating.

Create productsquality products and services and value. Meeting all needs, aiming at quality products is customer satisfaction.


Với mong muốn là đối tác tin cậy của quý khách hàng. Chúng tôi không ngừng lắng nghe, trau dồi và học hỏi.


Tầm nhìn: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, tự động hóa công nghiệp

và các sản phẩm gia công cơ khí với độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc tế và toàn cầu.


Sứ Mệnh: Thúc đẩy không ngừng cho sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ, gia công CNC

cơ khí chính xác, chế tạo máy và tự động hóa công nghiệp của việt nam.

Bằng trái tim và khối óc của con người việt nam, không ngừng học hỏi, khai thác, đổi mới, sáng tạo. Tạo ra các sản

phẩm, dịch vụ chất lượng và giá trị. đáp ứng mọi nhu cầu, hướng tới sản phẩm chất lượng là sự hài lòng của khách hàng.

Customers

Khách Hàng

Partners

Đối Tác